DEELNEMERSREGLEMENT- De rommelmarkt "Dageraadplaats" is een openluchtmarkt: Deze gaat altijd door (ook bij slecht weer dus, neem daarom preventief het nodige beschuttingsmateriaal zoals een partytent, afdekmateriaal, etc… mee!).


- Standhouders die op de dag zelf niet komen opdagen of (om welke reden ook) ter plaatse verkiezen om hun standplaats toch niet in te nemen, kunnen enkel de waarborg opvragen, niet het aantal betaalde meter.


- Annuleren kan in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer. Enkel de borg kan gerecupereerd worden.


- Standplaatsen die op voorhand afgetekend zijn door de organisatoren dienen ten allen tijde vrij te worden gehouden. Opzettelijke overtreders worden automatisch geweerd van toekomstige deelnames aan de rommelmarkten.


- De Dageraadplaats is sinds de heraanleg van 2006 volledig autovrij. Er kan niet meer het plein op- of afgereden worden om uit of in te laden (behalve uitzonderlijk met toestemming van de organisatoren). Dit heeft een aantal praktische gevolgen voor de organisatie van de rommelmarkt. Volg daarom de volgende instructies op (deze zijn in uw eigen belang, om u onnodige kosten te besparen + om alles ’s morgens zo vlot mogelijk te laten verlopen):

1. Kom zo mogelijk niet alleen naar de rommelmarkt, maar breng minstens 1 andere persoon mee om u te helpen (zo vermijdt u ook uw standplaats onbewaakt te moeten achterlaten).

2. Parkeer eerst uw auto op een reglementaire plaats in de buurt vooraleer u naar de Dageraadplaats komt (voorzie u bv. van rolkarretjes, een kleine aanhangwagen, ...). Parkeren in de wijk op zondag is gratis!

3. Wij raden af één van de aanpalende straten van de Dageraadplaats in te rijden om uit te laden: u riskeert immers met de wagen niet meer weg te geraken, waardoor wegtakelen een quasi zekerheid is (bewoners en zaakvoerders zijn onverbiddelijk!). Nogmaals: ga dus liever eerst parkeren op een "veilige, reglementaire" plaats in de buurt.

4. U komt zich met uw materiaal vanaf ten vroegste 6u30 aanmelden bij de 2 verantwoordelijke organisatoren op het plein. Deze geven zo snel mogelijk uw plaats, werk daarom zo goed mogelijk mee! Er is immers voldoende tijd (tot 9 uur), bovendien is uw standplaats altijd gegarandeerd aangezien ze vooraf gestort werd.

5. Uw waarborg (en hoe die terug te verdienen) Behalve het standgeld betaalt u bij inschrijving een verplichte waarborgsom van € 10. Deze wordt op het einde van de rommelmarkt contant aan u terugbetaald, maar enkel na goedkeuring en controle van uw standplaats door de organisatoren. U bent verplicht u te komen afmelden en de gebruikte standplaats leeg en opgeruimd achter te laten. Standhouders die de rommelmarkt verlaten zonder hun lege standplaats te hebben laten goedkeuren door de organisatoren, verliezen automatisch hun waarborg en kunnen deze achteraf ook niet meer opvragen. Van deze regel wordt niet afgeweken: op het einde van de rommelmarkt zijn er minimaal 3 mensen die de waarborgen terugbetalen, deze zijn terug te vinden in café De Zurenborger (naast de kerk). Indien u daar toevallig toch niemand treft, kan u altijd bellen naar de volgende GSM-nummer: 0468/12.92.72 (Jonas).

6. Elke standhouder aanvaardt bij inschrijving dit reglement automatisch en onvoorwaardelijk.