DEELNEMERSREGLEMENT- De rommelmarkt "Dageraadplaats" is een openluchtmarkt: Deze gaat altijd door (ook bij slecht weer dus, neem daarom preventief het nodige beschuttingsmateriaal zoals een partytent, afdekmateriaal, etc… mee!).


- Standhouders die op de dag zelf niet komen opdagen of (om welke reden ook) ter plaatse verkiezen om hun standplaats toch niet in te nemen, kunnen enkel de waarborg opvragen, niet het aantal betaalde meter.


- Indien de markt niet mag plaatsvinden omille van Covid-19 zal u als standhouder de keuze krijgen tot terugbetaling of omboeking naar een latere datum


- Annuleren kan in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer. Enkel de borg kan gerecupereerd worden.


- Standplaatsen die op voorhand afgetekend zijn door de organisatoren dienen ten allen tijde vrij te worden gehouden. Opzettelijke overtreders worden automatisch geweerd van toekomstige deelnames aan de rommelmarkten.


- De Dageraadplaats is sinds de heraanleg van 2006 volledig autovrij. Er kan niet meer het plein op- of afgereden worden om uit of in te laden (behalve uitzonderlijk met toestemming van de organisatoren). Dit heeft een aantal praktische gevolgen voor de organisatie van de rommelmarkt. Volg daarom de volgende instructies op (deze zijn in uw eigen belang, om u onnodige kosten te besparen + om alles ’s morgens zo vlot mogelijk te laten verlopen):

1. Kom zo mogelijk niet alleen naar de rommelmarkt, maar breng minstens 1 andere persoon mee om u te helpen (zo vermijdt u ook uw standplaats onbewaakt te moeten achterlaten).

2. Parkeer eerst uw auto op een reglementaire plaats in de buurt vooraleer u naar de Dageraadplaats komt (voorzie u bv. van rolkarretjes, een kleine aanhangwagen, ...). Parkeren in de wijk op zondag is gratis!

3. Wij raden af één van de aanpalende straten van de Dageraadplaats in te rijden om uit te laden: u riskeert immers met de wagen niet meer weg te geraken, waardoor wegtakelen een quasi zekerheid is (bewoners en zaakvoerders zijn onverbiddelijk!). Nogmaals: ga dus liever eerst parkeren op een "veilige, reglementaire" plaats in de buurt.

4. U komt zich met uw materiaal vanaf ten vroegste 6u30 aanmelden bij de 2 verantwoordelijke organisatoren op het plein. Deze geven zo snel mogelijk uw plaats, werk daarom zo goed mogelijk mee! Er is immers voldoende tijd (tot 9 uur), bovendien is uw standplaats altijd gegarandeerd aangezien ze vooraf gestort werd.

5. Uw waarborg (en hoe die terug te verdienen) Behalve het standgeld betaalt u bij inschrijving een verplichte waarborgsom van € 10. Bij het aanmelden krijgt u een nummer waarmee u zich naar uw stand kan begeven, dit nummer dient tevens ook voor het afmelden van de markt, afmelden gebeurt als volgt, u smst uw naam en stand nummer naar 0468/12.92.72 wanneer uw plaats proper en opgeruimd is en u mag gewoon de markt verlaten, uw borg (10 euro) zal dan binnen de 48h gestort worden. Zo hoeft u niet naar ons te zoeken.

6. Elke standhouder aanvaardt bij inschrijving dit reglement automatisch en onvoorwaardelijk.